Iki čempionato LIKO

Programa

2016 m. Lietuvos dviračių plento čempionato

programa:

 

Birželio 24 d. (penktadienis)

Asmeninės lenktynės:

15.00 val. Veteranai – 15 km.
16.15 val. Jaunės (gim. 1998-1999 m.)  – 15 km.
16.45 val. Jauniai (1998,1999 metų gim.) – 25 km.
17.30 val. Moterys – 25 km
18.00 val. Vyrai/Jaunimas (U-23, vaikinai) – 33 km.

(Laikas bus koreguojamas nuo dalyvių skaičiaus)

Užsiregistravę ir neatvykę (nepranešę apie nedalyvavimą ) bus baudžiami pinigine bauda 10 Eur.

Interaktyvus trasos žemėlapis

Asmeninės varžybos – https://goo.gl/I50Ajz

 

Preliminarus ALL starto protokolai birželio 24 d.  ALL STARTAS

 

Birželio 25 d. (šeštadienis)

Grupinės lenktynės:

Startas ir finišas yra Ignalinos raj. miestelyje Linkmenyse.

10.00 val. Jaunės (gim. 1998-1999 m.) –  60 km (2 x 30km)

12.00 val. Jauniai (gim. 1998-1999 m.) – 120 km (4 x 30km)

17:00 val. Susitikimas su geriausiais Lietuvos dviratininkais

Interaktyvus trasos žemėlapis

Jaunimo varžybos – https://goo.gl/LG08Cp

Trasos profilio informaciją. Cempionatas_jaunimas_30km

*Apdovanojimai – 15.00 val.

Birželio 26 d. (sekmadienis)

Grupinės lenktynės:

10.00 val. Veteranai – 120 km (2 x 60km);

                      Veteranės – 60 km (1 x 60km);
10.00 val. Moterys – 120 km (2 x 60km);
13.30 val. Vyrai/Jaunimas (U-23) – 180 km (3 x 60 ratai)
Jauniams ir jaunėms bus leidžiama startuoti kartu su vyrais ir moterimis

17.00 Apdovanojimai. Varžybų uždarymas.

Interaktyvus trasos žemėlapis

Pagrindinės varžybos – https://goo.gl/nNbmNG

Trasos profilio informacija Cempionatas_60km

Pastaba:programa gali keistis gavus registracijos rezultatus

 

LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS

2016 M. LIETUVOS DVIRAČIŲ PLENTO ČEMPIONATO
VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.   Dviračių sporto varžybos rengiamos siekiant populiarinti dviračių sportą Lietuvoje, skatinti sportininkus siekti aukštų rezultatų, atrinkti stipriausius dviratininkus į Lietuvos rinktinę, dalyvauti Pasaulio ir Europos čempionatuose, Pasaulio taurės varžybose ir kitose tarptautinėse varžybose.

II. VARŽYBŲ RENGĖJAI IR VYKDYTOJAI

2.   Varžybas rengia ir vykdo Lietuvos dviračių sporto federacija (toliau – Federacija) kartu su  miestų ir rajonų sporto skyriais,sporto centrais, sporto mokyklomis.Vykdo teisėjų sąjungos patvirtinta teisėjų kolegija.

III. VARŽYBŲ VYKDIMO VIETA IR LAIKAS

3.   LIETUVOS DVIRAČIŲ PLENTO ČEMPIONATAS vykdomas 2016 m. birželio 24, 25,26 dienomis Ignalinos miesto gatvėmis ir Ignalinos rajono apylinkėmis.

3.1.   Varžybų pradžia  birželio 24 d. Asmeninės lenktynės laikui

3.2    Birželio 25 d.  Grupinės lenktynės  jaunėms,  jauniams.

3.3    Birželio 26 d.  Grupinės lenktynės   Veteranams , Moterims Elitui , Vyrams Elitui ir U-23.

3.4 Iš karto po grupinių lenktynių finišo bus tikrinamos jaunių  nugalėtojų ir prizininkų pavaros.

4.   Lietuvos dviračių plento  čempionato dalyviai turi užsiregistruoti visoms pasirinktoms lenktynėms iš anksto internetu, veteranai- https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016104#  o   jauniai, U-23, Elitas   registracijai  atsiūsti  paraiškas varžybų sekretorei     el. adresu   info@ldsf.lt   pildant lentelę  Lietuvos-čempionato-paraiška-.2016 (7)  Visi dalyviai registracijos metu patvirtina, kad laikysis šių nuostatų, asmeniškai atsako už savo elgesį ir pasekmes.

4.1    Registracija prasideda 2016 birželio 07 d. ir galima iki  2016 m. birželio 21 d. 24:00 val.

4.3     Papildoma registracija varžybų dieną negalima.

IV. VARŽYBŲ DALYVIAI, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

5.  Lietuvos dviračių plento čempionate dalyvauja tik Lietuvos sportininkai.Varžybos vykdomos pagal   Tarptautines dviračių sąjungos (UCI) reglamentą ir Lietuvos dviračių sporto sąjungos nuostatus.

5.1   ALL ir grupinėse lenktynėse be konkurencijos leidžiama startuoti  sportininkams, svečiams iš kitų šalių (toliau – Svečiai), jeigu jie turi savo šalies federacijos išduotą galiojančią licenciją ir laikosi šių nuostatų reikalavimų. Svečių rezultatas grupinėse lenktynėse ir ALL pateikiamas kartu su atitinkamos amžiaus grupės dalyvių rezultatais, nesuteikiant jiems Lietuvos   čempiono (vietos laimėtojo) titulo.

Varžybų dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes:

Amžiaus grupės

 

Vyrų:

Moterų:

Gimimo metai

Jauniai

Jaunės

1998-1999 Pavara 7,93m;52/14

U-23

1994-1997

V-elitas

M-elitas

 M-1997 ir vyresnės,V-1993 ir vyresni

V30

M30

1976-1985

V40

M40

1966-1975

V50

M50

1956-1965

V60

M60

1955 ir vyresni

Pastaba: Jaunių ir pavaros bus tikrinamos 24 ir 25 dienomis, o 26 dieną pavaros tikrinamos nebus.

6.1   Jaunių  amžiaus grupės varžybose gali dalyvauti 2000 m .gimimo dalyviai  Visi dalyviai privalo pateikti 2016m. licenzijas. Visų varžybų metu visi dalyviai privalo dėvėti dviratininko apsauginius šalmus. Lietuvoje rengiamose varžybose dviratininkai negali dėvėti nacionalinės rinktinės marškinėlių.

6.2    Racijos ir kitos tolimojo ryšio priemonės su dviratininkais galimos tik asmeninėse lenktynėse laikui.

6.3   Pastaba: jei Lietuvos dviračių plento čempionate nesusidaro 5 dalyviai  amžiaus grupėje, jie jungiami su gretutine didesne grupe, jei ir tada nesusidaro 5-ių sportininkų, jungiame su artimiausia didesne grupe.

V. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

7.   . Varžybų rengimo, vykdymo, teisėjų darbo varžybose išlaidas apmoka Federacija.  Kitas dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka siunčianti organizacija.

VI..PARAIŠKOS IR KITA INFO

8.      Federacijos rengiamose varžybose komandų vadovai varžybų dieną teisėjų kolegijai pateikia licencijas ir gydytojo leidimą sportuoti .

1010.1Birželio 24 d.(penktadienis).  Atvykimas iki  12:00 val. adresu  Ignalina, Mokyklos 4  II aukštas.

10.2  Komandų vadovų pasitarimas 12:15 val.

10.3 Iš anksto užsiregistravę dalyviai registracijos patvirtinimo ir starto numerių išdavimo metu gaus  2 starto numerius  ALL ir grupinėms lenktynėms kurie tvirtinami – vienas – ant marškinėlių nugaros per vidurį (ALL ir grupinėms lenktynėms), kitas (grupinėm lenktynėms) – atsiėmimo metu teisėjų nurodytoje pusėje, po rankove, kad sėdint ant dviračio būtų aiškiai matomas iš pusės, kurioje įrengta fotofinišo kamera. Nurodymus dėl numerių gražinimo dalyviai gaus jų atsiėmimo metu.

10.4 Jei  sportininkai 3 dienas startuoja, , tai laiko fiksavimo įrenginys  ir numeriai  lieka tie patys visas tris dienas. Jei ne , tuomet laiko fiksavimo įrenginį  yra  privaloma  grąžinti.

 VETERANŲ AMŽIAUS GRUPIŲ

VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos dviračių sporto federacijos 2016 m. Lietuvos dviračių plento čempionato veteranų amžiaus grupių varžybų nuostatai, kurie reglamentuoja veteranų grupių lenktynių vykdymo taisykles, tiek, kiek jų nereglamentuoja Tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) reglamentai bei 2015 m. Lietuvos dviračių sporto federacijos varžybų nuostatai.

2. Veteranų lenktynės yra Lietuvos dviračių sporto federacijos 2015 m. Lietuvos dviračių plento čempionato dalis, kurią sudaro veteranų amžiaus sportininkų grupėms skirtos:

2.1.            Asmeninės lenktynės laikui (toliau – ALL)

 2016 m. birželio 24 d. – 15 km  distancijoje. Lenktynių startas 15:00 val. Ignalinos sporto ir pramogų centras  Vasario 16 – osios g. 35,

2.2.            Grupinės lenktynės 2016 m. birželio 26 d. – 120 km distancijoje,  Moterys -60 km distancijoje ,  Startas ir finišas Laisvės aikštėje,Ignalina; rato ilgis 30 km.

3. Veteranų lenktynes Lietuvos dviračių plento čempionate organizuoja– Lietuvos dviračių sporto federacija.

4. Veteranų lektynių Lietuvos dviračių plento čempionate tikslai ir uždaviniai – Veteranų lenktynės rengiamos siekiant išaiškinti pajėgiausius Lietuvos sportininkus atitinkamose veteranų amžiaus grupėse ALL ir grupinių lenktynių disciplinose, populiarinti dviračių sportą Lietuvoje, skatinti sportininkus veteranus išlikti dviračių sporto bendruomenėje, siekti aukštų rezultatų.

II. PROGRAMA

5. 2016 m. birželio 24 d. (penktadienis) – Asmeninės lenktynės laikui (ALL):

5.1.            12.00 – 13.00 val. – Registracijos patvirtinimas (dokumentų patikrinimas) ir starto numerių        išdavimas;

5.2.            15.00 val. – ALL startas 15 km distancijoje ;

5.3            Užsiregistravę ir neatvykę (nepranešę apie nedalyvavimą ) bus baudžiami pinigine bauda 10 Eur.

6. 2015 m. birželio 26 d. (sekmadienis) – Grupinės lenktynės:

6.1.            09:30 – 09:45 val. Registracijos patvirtinimas (dokumentų patikrinimas) ir starto numerių išdavimas;

6.2.            10:00 val. Veteranų čempionato grupinių lenktynių startas visoms veteranų amžiaus grupėms.

III. VETERANŲ AMŽIAUS GRUPĖS

7. Nustatomos šios veteranų amžiaus grupės:

Amžiaus grupė

 

Vyrų:

Moterų:

Gimimo metai

V30

M30

1977-1986

V40

M40

1967-1976

V50

M50

1957-1966

V60

M60

1956 ir vyresni

8. Visi dalyviai vyrai (V) ir moterys (M) įveikia tą pačią trasą (distanciją) pagal skirtą programą . Dalyviai ALL startuoja pagal starto sąraše nurodytą laiką, o grupinėse lenktynėse – vienoje bendroje starto grupėje.

9. Visi dalyviai vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymu privalo būti pasitikrinę sveikatą ir turėti tai patvirtinančią gydytojo pažymą.

10. Jeigu atitinkamoje amžiaus grupėje startuojančių dalyvių yra 4 ar mažiau, jos dalyvių rezultatas teisėjų sprendimu gali būti sujungiamas ir pateikiamas su sąraše aukščiau esančių grupių dalyvių rezultatais jungiant kol susidarys 5 ir daugiau dalyvių grupė (taikoma tiek vyrų tiek moterų  grupėms);

11. ALL ir grupinėse lenktynėse be konkurencijos leidžiama startuoti veteranų amžiaus sportininkams, svečiams iš kitų šalių (toliau – Svečiai), jeigu jie turi savo šalies federacijos išduotą galiojančią licenciją ir laikosi šių nuostatų reikalavimų. Svečių rezultatas grupinėse lenktynėse ir ALL pateikiamas kartu su atitinkamos amžiaus grupės dalyvių rezultatais, nesuteikiant jiems Lietuvos veteranų amžiaus grupės čempiono (vietos laimėtojo) titulo.

IV. REGISTRACIJA IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

12. Veteranų čempionato dalyviai turi užsiregistruoti abejoms arba pasirinktoms lenktynėms iš anksto internet   https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016104# Visi dalyviai registracijos metu patvirtina, kad laikysis šių nuostatų, asmeniškai atsako už savo elgesį ir pasekmes.

13.  Registracija prasideda 2016 birželio 07 d. ir galima iki  2016 m. birželio 21 d. 24:00 val.

14. Jeigu dalyvis atstovauja komandai (sporto klubui), registracijos metu būtina nurodyti jos pavadinimą.

16. Svečiai iš kitų šalių varžosi be konkurencijos, kilus sunkumų registruojantis, jiems siūloma atsiųsti dalyvio vardą, pavardę, amžių, norimą distanciją, komandą e. paštu info@ldsf.ltir mes jus užregistruosime.

15. Registracijos patvirtinimo ir starto numerių išdavimo metu dalyvis privalo pateikti  galiojančią licenciją ir gydytojo pažymą, patvirtinančią, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymu jis yra pasitikrinęs sveikatą ir gali dalyvauti varžybose (rekomenduojame pažymos elektroninę kopiją pateikti iš anksto elektroniniu paštuinfo@ldsf.lt ).

16. Iš anksto užsiregistravę dalyviai registracijos patvirtinimo ir starto numerių išdavimo metu gaus  2 starto numerius ALL ir grupinėms lenktynėms kurie tvirtinami – vienas – ant marškinėlių nugaros per vidurį (ALL ir grupinėms lenktynėms), kitas (grupinėm lenktynėms) – atsiėmimo metu teisėjų nurodytoje pusėje, po rankove, kad sėdint ant dviračio būtų aiškiai matomas iš pusės, kurioje įrengta fotofinišo kamera. Nurodymus dėl numerių gražinimo dalyviai gaus jų atsiėmimo metu.

17. Lenktynių laiką ir rezultatus fiksuos elektroninė sistema. Dalyviai turės nurodytu būdu, nurodytoje vietoje pritvirtinti prie dviračio specialų daviklį. Po finišo daviklį privaloma grąžinti organizatoriams. Praradus daviklį dalyvis turi sumokėti 70 eurų kompensaciją. Draudžiama perduoti išduotą daviklį kitam dalyviui. Dalyviai startavę (finišavę arba važiavę) su kitam dalyviui išduotu davikliu diskvalifikuojami.

18.  Dalyviai atvykimu, išvykimu, prireikus ir nakvyne pasirūpina patys. Informaciją dėl nakvynės, trasų schemos, čempionato programa ir kitą informaciją skelbiama – www.ldsf.lt.

VARŽYBŲ NUOSTATAI VISOMS AMŽIAUS GRUPĖMS

I. REZULTATAI IR APDOVANOJIMAI

1. Lietuvos dviračių plento  čempionato  nugalėtojai  ir prizininkai apdovanojami Lietuvos dviračių sporto federacijos diplomais, medaliais ir kitais prizais.

2. ALL ir grupinėse lenktynėse visose amžiaus grupėse veteranai , prireikus, nuostatų nustatyta tvarka sujungtose amžiaus grupėse nustatomi 1-3 vietos nugalėtojai, kurie apdovanojami Lietuvos čempionato medaliais ir diplomais, pagal galimybes prizais.

3. Visų amžiaus grupių nugalėtojams Lietuvos piliečiams suteikiamas atitinkamos disciplinos (ALL ir (arba) grupinių lenktynių), atitinkamos amžiaus grupės 2016 m. Lietuvos čempiono (čempionės) titulas.

4. ALL ir grupinių lenktynių Vyrų ir Moterų Elito nugalėtojams įteikiami Lietuvos  čempiono marškinėliai (baltos spalvos su trispalvę simbolizuojančią juostą) ir suteikiama teisė vienerius metus iki kitų metų Lietuvos čempionato dėvėti šiuos  marškinėlius visose Lietuvos ir užsienyje vykstančiose atitinkamos disciplinos( ALL ir grupinių lenktynių) varžybose(išskyrus Lietuvos čempionatus).

5. Grupinių lenktynių amžiaus grupių nugalėtojams veteranams vyrams įteikiami Lietuvos veteranų čempiono marškinėliai (mėlynos spalvos su trispalvę simbolizuojančią juosta) ir jiems suteikiama teisė vienerius metus, iki kitų metų Veteranų čempionato dėvėti šiuos marškinėlius visose Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose atitinkamos disciplinos (grupinių lenktynių) varžybose (išskyrus Lietuvos čempionatus).

6. Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje ir elektroninėje sistemojehttps://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016104#

7. Lietuvos  čempionato galutiniai rezultatai (varžybų protokolai) skelbiami Lietuvos dviračių sporto federacijos tinklalapyje – http://www.ldsf.lt

II. DRAUDŽIAMI DALYVIŲ VEIKSMAI

8. Dalyviams draudžiama:

8.1       sutrumpinti, kirsti trasą ar nebaigti distancijos per lenktynėms skirtą laiką.

8.2       judėti trasoje su pašalinių pagalba. Dalyviai trasoje judantys (bendradarbiaujantis) lenktynėms neregistruotų dalyvių pagalbą diskvalifikuojami.

8.3       neregistruotiems lenktynėse dalyvauti lenktynėse ir važiuoti kartu su lenktynių dalyviais. Identifikuoti neregistruoti dalyviai baudžiami vadovaujantis UCI reglamento nuostatomis.

9. Jeigu grupinių lenktynių dalyviai trasoje pavijo (buvo pavyti) kitos starto grupės (Vyrų elito ar jaunių grupės) dalyvius ar jų grupę, jiems draudžiama važiuoti kartu (bendradarbiauti). Rekomenduojama pavytai grupei (dalyviui) nedelsiant atsilikti tiek, kad neįtakotų (nebūtų įtakojamai) pavijusių dalyvių veiksmų.

III. SAUGUMAS TRASOJE

10. Dalyviai už saugumą trasoje atsako patys ir prisiima pilną atsakomybę dėl galimų incidentų ir savo sveikatos būklės, ir tai patvirtina registravimosi veiksmu.

11. Visiems dalyviams privalomi dviratininko šalmai. Visiems rekomenduojamos dviratininko pirštinės.

12. Visi dalyviai privalo laikytis varžybų teisėjų reikalavimų ir Kelių eismo taisyklių.

13. Automobilių eismas trasoje lenktynių metu apribotas (išskyrus specialiu koridoriumi važiuosiantį viešąjį transportą, teisėjų ir saugos tarnybos automobilius). Trasoje gali važinėti specialusis transportas (policija, greitoji, gaisrinė, kt.).

14. Pagrindinę dalyvių grupę grupinių lenktynių metu lydi policijos (saugos tarnybų) ir teisėjų ekipažai, jai suteikiamas eismo pirmumas. Atsilikę ir lenkiami dalyviai ir jų grupės turi pasitraukti kuo arčiau dešinio kelio krašto ir netrukdyti saugiai aplenkti.

15. Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo pasitraukti iš trasos į dešinį kelkraštį ir netrukdyti kitiems dalyviams.

16. Varžybų žiūrovai privalo stebėti renginį nuo šaligatvio (kelkraščio) ir neišeiti į važiuojamąją dalį bei nekelti pavojaus renginio dalyviams jokiu būdu ir forma. Kirsti važiuojamą dalį renginio metu galima tik jeigu tai nesutrukdys renginio dalyviams (neprivers jų manevruoti, stabdyti ar kaip kitaip keisti važiavimo).

17. Trasoje veiks Greitosios medicinos pagalbos postas. Pagrindinę grupę grupinėse lenktynėse lydės Greitosios medicinos pagalbos automobilis. Kitais neatidėliotinos pagalbos atvejais būtina skambinti tel. 112 ir informuoti varžybų teisėjus.

18. Dalyviai ir žiūrovai neturi palikti be priežiūros savo asmeninių daiktų įskaitant dviračius ir komandų daiktus ir įranga.

19. Dalyviai pastebėję įtartinus daiktus ar asmenis kviečiami nedelsiant pranešti organizatoriams ir (arba) policijos pareigūnams.

20. Techninės pagalbos automobilių judėjimas trasoje leidžiamas tik gavus teisėjo leidimą. Registracijos patvirtinimo metu prireikus gali būti prašoma nurodyti techninės pagalbos automobilio valstybinį numerį, vairuotojo duomenis,licenziją ir teisę vairuoti transport priemonę,  nustatoma jų judėjimo tvarka, kurios privalu laikytis. Jeigu išduodamas techninės pagalbos automobilio ženklinimo numeris, automobilis turi būti juo pažymėtas nustatytu būdu.

IV. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS

21. Organizatoriai gali atšaukti lenktynes, iškilus „Force majeure“ nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys), teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys.

22. Atšaukimas skelbiamas www.ldsf.lt , ir pagal galimybes žiniasklaidoje.

V. BENDRA

1.Ignalinos  pagindinėje aikštėje Startas/Finišas bus sudarytos sąlygos  išsistatyti komandines palapines be teisės  vykdyti prekybą ar kitą komercinę veiklą.Apie komandinės palapinės išstatymą informuokite el.adresu  info@ldsf.lt.

2.Ignalinos  pagindinėje aikštėjeStartas/Finišas bus sudarytos sąlygos  išsistatyti prekybos skirtas  palapines. Apie prekybinės palapinės išstatymą informuokite el.adresu  info@ldsf.lt.