Mėgėjai

Dviračių sporto mėgėjais vadinami savarankiškai sportuojantys sportininkai ir sportuotajai (sportininko ir sportuotojo sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sporto įstatyme). Mėgėjais vadinami dviratininkai atitinkantis sportininko ir (arba) sportuotojo sąvokas, neturintys atitinkamos kategorijos licencijos arba turintis mėgėjo kategorijų licenciją. Mėgėjai dalyvauja varžybose, kuriose yra mėgėjams skirta grupė. Mėgėjai gali būti skirstomi į grupes pagal lytį, amžių ir pajėgumą. Skiriamos vyrų (berniukų, vaikinų) ir moterų (mergaičių, merginų) grupės. Rekomenduojamos amžiaus grupės yra vaikai iki 12 (U12) metų, vaikai V(M)14 vaikai nuo 13 iki 14 metų, V(M)16 jaunučiai (kuriem metų gale yra nuo 15 iki 16 metų, V(M)18 jauniai (nuo 17 iki 18 metų). V(M)19 – 19-29 metų amžius mėgėjai (vyrai dar gali būti skiriami į U23 grupę – Vyrai iki 22 metų).

18 metų ir jaunesniems dalyviams plento varžybose taikomi sunkių pavarų apribojimo reikalavimai (dalyviai negali naudoti labai sunkių pavarų, o mažesni dantračiai negu nurodyti LDSF varžybų nuostatuose  turi būti nuimti). Vyresnės amžiaus grupės varžybose gali dalyvauti ir vieneriais metais jaunesni dalyviai, tačiau treneris/tėvai/globėjai privalo patvirtinti raštu, kad sportininkas yra pasirengęs dalyvauti varžybose su vyresne grupe.

Varžybų organizatoriai gali nuspręsti neskirstyti atskirų mėgėjų į čia paminėtas grupes. 30 ir daugiau metų einamųjų metų gale turintys mėgėjai paprastai priskiriami veteranų grupėms pagal jų amžių  (jeigu varžybose tokia grupė/grupės yra). Šiuo metu LDSF nėra nustačiusi mėgėjų kategorijų (grupių) pagal jų pajėgumą, tačiau varžybų organizatoriai suteikia galimybę skirtingo pajėgumo mėgėjams pasirinkti skirtingo sudėtingumo trasas (distancijas).

Pastaruoju metu padidėjus dviračių sporto mėgėjų aktyvumui, mėgėjai Lietuvoje gali pasirinkti dalyvauti daugiau gerai organizuotų varžybų plente, taip pat organizuojama daug kalnų dviračių (MTB) varžybų, kuriose mėgėjams siūlomos ne tik skirtingos mažiaus grupės, bet ir skirtingo ilgio trasos, skirtos skirtingo pajėgumo dviratininkams.

Mėgėjams skirtos varžybos paprastai apimą visą dalyvių grupių spektrą. Tokios varžybos yra pažymėtos ir jas rasite LDSF varžybų kalendoriuje, pagal visoms dalyvių grupėms skirtų varžybų požymį. Lietuvoje vyksta nemažai komercinių varžybų, neįtrauktų į oficialų kalendorių, todėl informacijos apie jas ieškokite puslapiuose www.plentas.lt ir www.roadcycling.lt (plento varžybos) ir (arba) www.mtb.lt (kalnų dviračių (MTB) varžybos).

Yra siūlymų ateityje vesti  Lietuvos dviračių sporto mėgėjų reitingus.

Mėgėjams atviri ir juos priima į mėgėjišką sportą orientuoti sporto klubai ir asociacijos.

Mėgėjų klubai:

Dauguma dviračio sporto klubų skirti ugdyti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus. Keletas sporto klubų  pritraukia ypač daug mėgėjų:

„FOCUS Vilnius“ (Asociacija „Dviračių sporto klubas“) – Vilnius, kiti miestai;

Asociacija „Top Team“ – Vilnius, kiti miestai;

Asociacija „Stimul Plius“  – Vilnius, Klaipėda;

Sporto klubas S-Sportas- Šiauliai, Vilnius, kiti miestai;

VŠĮ „Dviratai“ – Kaunas, kiti miestai

Tai tik keli iš jų (sąrašas nebaigtinis). Šie klubai taiko skirtingas narystės taisykles, atrankos kriterijus, tačiau dažniausiai norintys sportuoti mėgėjai priimami šių klubų nariais.

Informacija apie sporto klubus rubrikoje „Klubai“

Mėgėjų licencijos

LDSF šiuo metu nelicencijuoja mėgėjų, tačiau siekiant sąžiningos konkurencijos ir norint užtikrinti tinkamą taisyklių laikymąsi, ateityje gali būti sukurta mėgėjų licencijavimo sistema.

Visų prestižinių užsienio varžybų organizatoriai iš dalyvių reikalauja nacionalinių licencijų, todėl mėgėjams  vykstant į varžybas užsienyje būtina įsigyti atitinkamos amžiaus grupės sporto licenciją.

Licencijos išdavimo taisykles rasite rubrikoje –  Informacija  – Licencijavimas.