Nuostatai

TVIRTINU:
Lietuvos dviračių sporto federacijos
Generalinė sekretorė – direktorė
Rasa Ališauskienė

2018 M. LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS
VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Dviračių sporto varžybos rengiamos siekiant populiarinti dviračių sportą Lietuvoje, skatinti sportininkus siekti aukštų rezultatų, atrinkti stipriausius dviratininkus į Lietuvos rinktinę, dalyvauti pasaulio ir Europos čempionatuose, pasaulio taurės varžybose ir kitose tarptautinėse varžybose.

II. VARŽYBŲ RENGĖJAI IR VYKDYTOJAI

Varžybas rengia ir vykdo Lietuvos dviračių sporto federacija (toliau – Federacija) kartu su Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centru, miestų sporto skyriais bei miestų dviračių sporto federacijomis.

III. VARŽYBŲ DALYVIAI, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

Varžybų dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes:
Amžiaus grupė Gimimo metai Pavara
Mergaitės 2004 – 2005  6,41 m
Berniukai 2004 – 2005  6,41 m
Jaunutės 2002– 2003  7,01 m
Jaunučiai 2002 – 2003  7,01 m
Jaunės 2000– 2001  7,93 m
Jauniai 2000– 2001  7,93 m
Vyrai iki 23 m. amžiaus 1996 – 1999
Moterys – elitas 1999 ir vyresnės
Vyrai – elitas 1995 ir vyresni

Pastaba: mažesni dantračiai negu nurodyti turi būti nuimti, priešingu atveju nebus leidžiama dalyvauti varžybose.

Vyresnės amžiaus grupės varžybose gali dalyvauti ir vieneriais metais jaunesni dalyviai, tačiau treneris privalo patvirtinti raštu, kad sportininkas yra pasirengęs dalyvauti varžybose su vyresne grupe. Visi dalyviai privalo pateikti 2018 m. licencijas. Berniukų ir mergaičių grupių dalyviai gali ir neturėti licencijų, jeigu nevyks dalyvauti į varžybas užsienyje. Visų varžybų metu visi dalyviai privalo dėvėti dviratininko apsauginius šalmus. Lietuvoje rengiamose varžybose dviratininkai negali dėvėti nacionalinės rinktinės marškinėlių.

Asmeninių, grupinių ir komandinių lenktynių nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal pasiektus rezultatus varžybose. Daugiadienių lenktynių nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal atskirus varžybų nuostatus.

2004 m. ir jaunesniems dviratininkams neleidžiama startuoti su diskiniais ratais, ratais-propeleriais ir su pakeistais vairais.
Jaunučiams (2002-2003 m.) dviratininkams neleidžiama startuoti su diskiniais ratais, ratais-propeleriais ir su pakeistais vairais.
Jaunės (2000 – 2001 m.) ir veteranai gali startuoti vienoje grupėje kartu su jaunučiais (2002 – 2003 m.) išskyrus šalies čempionatuose, pirmenybėse ir žaidynėse.

Vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo iki 23 metų amžiaus lenktynėse negalima naudoti racijų ir kitų tolimojo ryšio su dviratininkais priemonių.

IV. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

Varžybų rengimo, vykdymo, teisėjų darbo varžybose išlaidas apmoka Federacija. Federacijos rengiamuose Lietuvos suaugusiųjų čempionatuose dalyviai ir aptarnaujantis personalas aprūpinami nakvyne ir maitinimu. Kitas dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka siunčianti organizacija.

V. APDOVANOJIMAS. PARAIŠKOS

Lietuvos čempionatų, pirmenybių, žaidynių ir taurių nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami Federacijos diplomais, medaliais, pagal galimybes prizais.

Dalyvių registracija vykdoma pagal atskirą tų varžybų reglamentą ar kaip nurodyta Federacijos tinklapyje (www.ldsf.lt)

Federacijos rengiamose varžybose komandų vadovai varžybų dieną teisėjų kolegijai pateikia licencijas ir gydytojo leidimą sportuoti (jaunučių žaidynėms teikiamos paraiškos su gydytojo ir sporto įstaigų vadovų vizomis).