KVIEČIAME MOKYTIS IR SPORTUOTI ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOJE
2017-03-09

KVIEČIAME MOKYTIS IR SPORTUOTI ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOJE

Sportininkų atranka į Šiaulių sporto gimnaziją vyks:

2017-05-19 dieną 13.00 val.

      2017-05-20 dieną 10.00 val.

Dokumentus pateikti iki gegužės 15 dienos.

Čia rasite informaciją apie mokinių priėmimo datas ir sąlygas:

Šiaulių sporto gimnazijos informacija

KVIEČIAME MOKYTIS IR SPORTUOTI ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOJE

Sportininkų atranka į Šiaulių sporto gimnaziją vyks:

      2017-05-19 dieną 13.00 val.

      2017-05-20 dieną 10.00 val.

Dokumentus pateikti iki gegužės 15 dienos.

Reikalingi dokumentai:

  • Federacijos rekomendacija
  • Sporto medicinos centro pažyma (forma Nr. F-068/a)
  • Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. F-027/a)
  • Sveikatos būklės klausimynas (forma:

http://sportogimnazija.lt/priemimas/)

  • Asmens dokumento kopija
  • Mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas (paskutinio pusmečio pažymiai)
  • Tėvų/globėjų/rūpintojų užpildytas prašymas priimti į Šiaulių sporto gimnaziją (prašymo forma:

http://sportogimnazija.lt/priemimas/)

  • Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma

Atrankoje dalyvavimas būtinas, nesvarbu, ar sportininkas turi federacijos rekomendaciją, ar neturi. 

Testavimas vyks Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje, Vilniaus g. 297. Visi dalyvaujantys atrankoje turi turėti sportinę aprangą.

Šiauliečiai sportininkai FMS testą gali atlikti ir anksčiau iki gegužės 19 dienos.

Priėmimas vyks į 7, 8 klases ir  I-IV gimnazijos klases.

Atrankos rezultatai bus skelbiami gegužės 29 dieną gimnazijos svetainėje (www.sportogimnazija.lt).

Informaciją teikia: pavaduotojas sporto reikalams

Andrius Stočkus, 869937330.