Kvietimas mokytis
2019-04-05

Kviečiame susipažinti su informacija apie mokymąsi Vilniaus Ozo gimnazijoje pagal specializuoto sporto ugdymo krypties programas, mokinių priėmimas vyksta į pagrindinio ugdymo 7-8 klases ir I-II gimnazijos klases bei vidurinio ugdymo III-IV gimnazijos klases. Daugiau informacijos prisektuke ir  http://ozogimnazija.lt/priemimas.
KVIETIMAS_2019-2020 m.