LDSF eilinis suvažiavimas – kovo 03 d. 11.00 val.
2017-02-01

Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) vykdomasis komitetas 2017 m. sausio  30 d. nutarė LDSF eilinį  suvažiavimą surengti šių metų kovo  03 d. 11.00 val. Vilniuje, Kūno kultūros ir sporto departamente.

Siūloma suvažiavimo darbotvarkė:

1. LDSF 2016 m. biudžeto ataskaita.

2. LDSF 2017 m. veiklos plano tvirtinimas.

3. LDSF 2017 m. biudžeto tvirtinimas.

4. Einamieji klausimai.

Primename, kad pagal Federacijos įstatų 4.14 straipsnį visi Federacijos nariai ne vėliau kaip 10 dienų iki suvažiavimo gali raštiškai siūlyti papildyti jo darbotvarkę, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų dokumentų projektų.

Ne vėliau kaip 10 dienų iki suvažiavimo prašome raštu pranešti suvažiavimo delegatų vardus ir pavardes.

Ne vėliau kaip 5 dienos iki suvažiavimo prašome sumokėti nario mokestį – 15 Eur į LDSF sąskaitą banke „Swedbank“ LT 94 7300 0100 0062 7215, įmonės kodas – 191587590. Atvykus į suvažiavimą sumokėti nario mokesčio nebus galimybių.

Vieta: Žemaitės g. 6, Vilnius. Kūno kultūros ir sporto departamentas, II-oji posėdžių salė.
Laikas: 2017 m. Kovo  03 d. 11.00 val. Registracija – 10.00-10.45 val.