Raginame sumokėti LDSF nario mokestį!
2019-02-15

iStock_000006715814Medium1-538x300

Gerbiami LDSF nariai,

Primename, kad, remiantis Lietuvos dviračių sporto federacijos įstatų 3.6 punktu, Jūs turite kiekvienais metais sumokėti LDSF nario mokestį, kurio dydis – 30 Eur – buvo patvirtintas 2018 m. kovo  30 d. LDSF eiliniame ataskaitiniame suvažiavime.

Prašome Jūsų už  šiuos  metus pervesti nario mokestį – 30 Eur – į LDSF sąskaitą banke „Swedbank“ LT 94 7300 0100 0062 7215, įmonės kodas – 191587590.

Pagal ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji įnašai ir nario mokesčiai nepriskiriami ūkinės komercinės veiklos pajamoms ir PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

Prezidentas                           
Romualdas Bakutis