Licencijavimas

2018 m. licencijavimo tvarka

 

Kam gali būtį išduodamos licencijos?

UCI licenzijos išduodamos visiems kurie užpildo licencijos

Licencijos-prašymo-forma-2018, patvirina, kad laikysis UCI ir LDSF taisyklių bei sumoka metinį licencijos mokestį.

Kokių taisyklių privalau laikytis gaudamas UCI licenciją?

1. Aš patvirtinu, kad nežinau jokios priežasties, dėl kurios prašoma licencija negali būti išduota.
2. Pasižadu grąžinti licencija, jeigu duomenys licencijoje pasikeistų.
3. Aš patvirtinu, kad nesu prašęs licencijos tiems patiems metams iš UCI ar bet kurios kitos Nacionalinės federacijos.
4. Aš pripažįstu savo išskirtinę atsakomybę už šį prašymą ir gautos licencijos naudojimą.
5. Aš visiškai pripažįstu UCI, Europos dviračių sporto sąjungos (UEC) ir Lietuvos dvirčių sporto federacijos (LDSF) statutus ir taisykles.
6. Aš dalyvausiu dviračių sporto varžybose ir renginiuose laikydamasis sportiškumo dvasios. Aš paklusiu man skirtoms nuobaudoms ir perduosiu bet kokius reikalavimus arba skundus pareigūnams, nurodytiems Taisyklėse. Aš perduosiu bet kokį ginčą, kuris gali kilti, išskirtinai teismams vietos, kur įsikurusi LDSF arba UCI būstinė.
7. Sutinku, kad dalyvaujant varžybose, kuriose yra atliekama dopingo kontrolė, būtų pilnai atliekama kontrolė ir paimamas mėginys. Sutinku, kad mėginio išvados būtų paviešintos ir tyrimo išvados su visa tikrinimo medžiaga, būtų pateiktos klubui, profesionaliai komandai, mano gydytojui arba globėjui.
8. Pasižadu laikytis UCI antidopingo reglamento, esančio Pasaulinio Antidopingo reglamento dalimi, ir laikytis jo tarptautinių standartų, taip pat pasižadu, kad kreipdamasis į kitas organizacijas, laikysiuos visų UCI Antidopingo kontrolės reglamento reikalavimų ir Pasaulinės Antidopingo Agentūros reikalavimų.
9. Pasižadu, kad visus ginčytinus atvejus atiduosiu spręsti Sporto Arbitražiniam Teismui (TAS) ir sutinku, kad jo išvados būtų galutinės.
10. Sutinku, kad visi paimti šlapimo mėginiai taptu UCI arba LDSF nuosavybe ir būtų panaudoti mokslo ir sveikatos apsaugos reikalams.
11. Sutinku, kad mano gydytojas ir/arba komandos (klubo) gydytojas, UCI arba LDSF prašymu pateiktų sąrašą visų mano naudotų medikamentų  prieš varžybas ir jų metu.
12. Sutinku, kad man būtų daroma kraujo tyrimai ir pripažįstų kraujo tyrimų rezultatus.
13. Turiu gydytojo leidimą dalyvauti dviračių sporto treniruotėse ir varžybose.
14. Prisiimu atsakomybę, kad reguliariai tikrinsuosi sveikatą, kaip tai numato mane tikrinantis gydytojas ir sportininkų sveikatos priežiūros taisyklės.
15. Esu susipažines su eismo taisyklėmis ir turiu leidimą treniruotis keliuose.
16. Susipažinęs ir laikausi visų UCI ir LDSF taisyklių.
17. Jeigu dalyvausiu varžybose arba treniruočių stovyklose už Lietuvos ribų, pasižadu apsidrausti draudimu nuo nelaimingų atsitikimų ir dėl sveikatos priežiūros išlaidų užsienyje visam buvimo užsienyje laikui.

Kokiose dviračių sporto renginiuose man yra reikalinga UCI licencija?

UCI licencija reikalinga visuose UCI, UEC ir LDSF rengiamuose varžybose. Taip pat daugelyje užsienyje rengiamų varžybų organizatoriai reikalauja UCI licencijos. Vaikams LDSF rengiamose varžybose licencija reikalinga tik jiems dalyvaujant Jaunučių amžiaus grupėje.

Kokia UCI licenzijos kaina?

WorldTour komandų dviratininkams – 175 EUR
ProContinnental komandų dviratininkams – 115 EUR
Continenetal komandų dviratininkams – 58 EUR
Vyrams-Elitas- 23 EUR
Moterims-Elitas – 23 EUR
U23 – 15 EUR
Mėgėjams(nuo 18 metų amžiaus,kurie yra nedalyvavę LDSF  varžybose ir  UCI rengiamose varžybose)- 23 EUR
Veteranams – (30 ir daugiau m.) – 23 EUR
Jauniams – (1999-2000 m.) – 4 EUR
Jaunėms – (1999-2000 m.) – 4 EUR
Jaunučiams (2001-2002 m.)- 2 EUR
Jaunutėms – (2001-2002 m.) – 2 EUR
Berniukams (2003-2004 m.) – 1  EUR
Mergaitėms (2003-2004 m.) – 1 EUR
Teisėjai – 3 EUR
Personalas – 12 EUR

Papildoma kopija – 4 EUR

Kuo skiriasi Vyro-Elito ir Veterano licencija?

Su Veterano licencija negalėsite dalyvauti Lietuvos dviračių čempionatuose elito grupėje, o su Vyro-Elito licencija negalėsite dalyvauti veteranų grupėje. Bei kitose varžybose su atskirtomis amžiaus grupėmis Vyrams (elitas) ir Veteranams.

Kur siųsti licencijos prašymo formą? Ar reikalinga nuotrauka? Kaip sumokėti licencijos mokestį?

Licencijos prašymą reikia atsiųsti į federaciją adresu info@ldsf.lt arba pristatyti adresu Žemaitės g. 6, Vilnius.

Prie licencijos prašymo būtina pridėti nuotrauką.

Už licenciją  sumokėti tik bankiniu pavedimu žemiau nurodytais rekvizitais:

Lietuvos dviračių sporto federacija
Swedbank
LT947300010000627215
Žemaitės g. 6, Vilnius
LT-03117
Įmonės kodas: 191587590

Per kiek laiko padaroma UCI licencija?

Licenzija po apmokėjimo ir maketo patvirtinimo padaroma per 10 darbo dienų. Pagaminus licenciją atskirai neinformuojama. Pasiteirauti apie pagamintą licenciją galite telefonu +370 687 87033.

Ar licenciją gali gauti tik dviratininkas?

Ne. Licenzijos prašymus gali teikti ir komandų vadovai, treneriai, gydytojai, mechanikai, vairuotojai.

Lietuvos dviračių plento čempionate techninį/komandos automobilį vairuojantys asmenys privalo turėti UCI licenziją.

Kur galiu atsiimti UCI licenciją?

Licenziją galima atsiimti adresu Žemaitės g. 6, Vilnius arba pasinaudojus kurjerių paslaugomis, kurį užsisakote patys.

Kaip atrodo UCI licencija?