Licencijavimas

2019 M. LICENCIJAVIMO TVARKA

DVIRAČIŲ SPORTO LICENCIJOS ĮGIJIMO TVARKA

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kam gali būtį išduodamos licencijos?

Tarptautinės dviračių sporto federacijos (UCI) licencijos išduodamos visiems, kurie užpildo Licencijos prašymo forma 2019, atsiunčia nuotrauką licencijai, pateikia prašomus dokumentus ir patvirtina, kad laikysis UCI ir Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) taisyklių bei sumoka metinį licencijos mokestį. Dviračių sporto licencija išduodama toje šalyje, kurioje licencijos prašantysis yra nuolatinis gyventojas.

Kokius reikalavimus turiu atitikti, kad įgyčiau licenciją?

Sportininkams. Dviračių sporto licencija išduodama iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos, jeigu sportininkai įvykdo šias sąlygas:
*patvirtina, kad yra gavę gydytojo leidimą sportuoti, dalyvauti varžybose bei įsipareigoja reguliariai ir laiku tikrintis sveikatos būklę bei atnaujinti gydytojo leidimą sportuoti ir dalyvauti varžybose.
*patvirtina, kad nevartoja draudžiamų dopingo preparatų, laikosi antidopingo taisyklių, etikos kodekso ir reglamentų;
*patvirtina, kad moka važiuoti dviračiu;
*patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių varžybų ir treniruočių metu, KET taisyklių;
*sumoka dviračių sporto licencijos išdavimo mokestį;

Dviračių sporto licencija treneriams ir aptarnaujančiam personalui išduodama, jeigu jie įvykdo šias sąlygas:
*patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių varžybų ir treniruočių metu, žino KET taisykles;
*sumoka dviračių sporto licencijos išdavimo mokestį;
*laikosi etikos ir elgesio kodekso;
*Treneriai- Įstatymų numatyta tvarka atitinka kvalifikacinius trenerio reikalavimus, bei kartą į keturis metus dalyvavo LDSF trenerių kvalifikacijos kėlimo seminare ir kas du metus išklauso antidopingo kursus;
*Pateikia įgytą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir paso kopiją.
*Trenerio asistentas – neatitinkantis trenerio kvalifikacijos reikalavimų, tačiau siekiantis tapti dviračių sporto treneriu. Trenerio asistentai yra vadovaujami fizinio aktyvumo ar sporto specialisto (patvirtinto trenerio). Kartu su licencijos prašymu yra nurodoma kuris patvirtintas treneris vadovauja asistentui bei atsiunčiami dokumentai įrodantys, kad yra siekiama įgyti trenerio kvalifikaciją.
*Treneris, kuris vadovauja trenerio asistentui, yra atsakingas už asistentui skiriamas užduotis ir už asistento pasirengimą atlikti pavestas užduotis.

Dviračių sporto licencija teisėjams išduodama jeigu jie įvykdo šias sąlygas:
*patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių varžybų ir treniruočių metu;
*sumoka dviračių sporto licencijos išdavimo mokestį;
*laikosi sąžiningumo ir etikos principų;
*yra puikiai susipažinę ir žino UCI taisykles;
*pateikia dviračių sporto teisėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Kokių taisyklių privalau laikytis gaudamas UCI licenciją?

1. Aš patvirtinu, kad nežinau jokios priežasties, dėl kurios prašoma licencija negali būti išduota.
2. Pasižadu grąžinti licenciją, jeigu duomenys licencijoje pasikeistų.
3. Aš patvirtinu, kad nesu prašęs licencijos tiems patiems metams iš UCI ar bet kurios kitos Nacionalinės federacijos.
4. Aš pripažįstu savo išskirtinę atsakomybę už šį prašymą ir gautos licencijos naudojimą.
5. Aš visiškai pripažįstu UCI, Europos dviračių sporto sąjungos (UEC) ir LDSF statutus ir taisykles.
6. Aš dalyvausiu dviračių sporto varžybose ir renginiuose laikydamasis sportiškumo dvasios. Aš paklusiu man skirtoms nuobaudoms ir perduosiu bet kokius reikalavimus arba skundus pareigūnams, nurodytiems Taisyklėse. Aš perduosiu bet kokį ginčą, kuris gali kilti, išskirtinai teismams vietos, kur įsikurusi LDSF arba UCI būstinė.
7. Sutinku, kad dalyvaujant varžybose, kuriose yra atliekama dopingo kontrolė, būtų atliekama kontrolė ir paimamas mėginys. Sutinku, kad mėginio išvados būtų paviešintos ir tyrimo išvados su visa tikrinimo medžiaga būtų pateiktos klubui, profesionaliai komandai, mano gydytojui arba globėjui.
8. Pasižadu laikytis UCI antidopingo reglamento, esančio Pasaulinio Antidopingo reglamento dalimi, ir laikytis jo tarptautinių standartų, taip pat pasižadu, kad kreipdamasis į kitas organizacijas, laikysiuos visų UCI Antidopingo kontrolės reglamento reikalavimų ir Pasaulinės Antidopingo Agentūros reikalavimų.
9. Pasižadu, kad visus ginčytinus atvejus atiduosiu spręsti Tarptautiniam Sporto Arbitražo Teismui (CAS) ir sutinku, kad jo išvados būtų galutinės.
10. Sutinku, kad visi paimti šlapimo mėginiai taptu UCI arba LDSF nuosavybe ir būtų panaudoti mokslo bei sveikatos apsaugos reikalams.
11. Sutinku, kad mano gydytojas ir/arba komandos (klubo) gydytojas, UCI arba LDSF prašymu pateiktų sąrašą visų mano naudotų medikamentų  prieš varžybas ir jų metu.
12. Sutinku, kad man būtų daromi kraujo tyrimai ir pripažįstu kraujo tyrimų rezultatus.
13. Aš patvirtinu, kad esu fiziškai pasiruošęs ir turiu gydytojo leidimą dalyvauti dviračių sporto treniruotėse ir varžybose.
14. Prisiimu atsakomybę, kad reguliariai tikrinsiuosi sveikatą, kaip numato mane tikrinantis gydytojas ir sportininkų sveikatos priežiūros taisyklės.
15. Esu susipažinęs su eismo taisyklėmis ir turiu leidimą treniruotis keliuose.
16. Susipažinęs ir laikausi visų UCI ir LDSF taisyklių.
17. Jeigu dalyvausiu varžybose arba treniruočių stovyklose už Lietuvos ribų, pasižadu apsidrausti draudimu nuo nelaimingų atsitikimų ir dėl sveikatos priežiūros išlaidų užsienyje visam buvimo užsienyje laikui.

18. Su duomenų apsaugos taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku.

19. Su saugaus eismo taisyklėmis susipažinau, su jomis sutinku ir pažadu jų laikytis.

20. Su etikos ir drausmės kodeksu ir atsakomybėmis už brutalų elgesį varžybų metu susipažinau ir su jais sutinku.

Kokiose dviračių sporto renginiuose man yra reikalinga UCI licencija?

UCI licencija reikalinga visuose UCI, UEC ir LDSF rengiamuose varžybose. Taip pat daugelyje užsienyje rengiamų varžybų organizatoriai reikalauja UCI licencijos. Vaikams LDSF rengiamose varžybose licencija reikalinga tik jiems dalyvaujant jaunučių amžiaus grupės lenktynėse.

Kokia UCI licencijos kaina?

WorldTeams komandų dviratininkams – 175 EUR
Professional Continental komandų dviratininkams – 115 EUR
Continental komandų dviratininkams – 58 EUR
Vyrams (Elitas) – 23 EUR
Moterims (Elitas) – 23 EUR
Jaunimui (U-23) – 15 EUR
Mėgėjams (nuo 18 metų amžiaus, kurie yra nedalyvavę LDSF ir UCI rengiamose varžybose) – 23 EUR
Veteranams (30 m. ir vyresniems) – 23 EUR
Jauniams (2001-2002 m. ) – 5 EUR
Jaunėms (2001-2002 m.) – 5 EUR
Jaunučiams (2003-2004 m.) – 4 EUR
Jaunutėms (2003-2004 m.) – 4 EUR
Berniukams (2005-2006 m.) – 3  EUR
Mergaitėms (2005-2006 m.) – 3 EUR
Vaikai (iki 2006 m. gimimo) – 3 EUR
Teisėjams – 10 EUR
Personalui (treneriai, vairuotojai, mechanikai ir t.t.) – 12 EUR

Papildoma kopija – 4 EUR

Vienkartinės (popierinės) licencijos kaina yra kaip įprastos licencijos kaina.

(Prie licencijos prašymo būtina pridėti nuotrauką).

Kuo skiriasi Vyro/Moters (Elito) ir Veterano licencija?

Su Veterano licencija negalėsite dalyvauti Lietuvos dviračių čempionatuose Elito grupėje, o su Vyro/Moters (Elito) licencija negalėsite dalyvauti veteranų grupėje. Bei kitose varžybose su atskirtomis amžiaus grupėmis Vyrams/Moterims (elitas) ir Veteranams.

Kur siųsti licencijos prašymo formą? Ar reikalinga nuotrauka? Kaip sumokėti licencijos mokestį?

Licencijos prašymą reikia atsiųsti į federaciją el. paštu info@ldsf.lt arba pristatyti adresu Žemaitės g. 6, Vilnius.

Prie licencijos prašymo būtina pridėti nuotrauką (neatsižvelgiant į tai, ar ji buvo teikta ankstesniais metais).

Už licenciją sumokėti tik banko pavedimu žemiau nurodytais rekvizitais:

Lietuvos dviračių sporto federacija
Swedbank
LT947300010000627215
Žemaitės g. 6, Vilnius
LT-03117
Įmonės kodas: 191587590

Per kiek laiko padaroma UCI licencija?

Licencija po apmokėjimo ir maketo patvirtinimo padaroma per 10 darbo dienų. Jei licencijos išdavimas reikalauja skubesnio termino (iki 3 darbo dienų) – mokestis yra dvigubinamas. Pagaminus licenciją atskirai neinformuojama. Pasiteirauti apie pagamintą licenciją galite telefonu +370 5 233 39 40 arba +370 6 895 99 34.

Ar licenciją gali gauti tik dviratininkas?

Ne. Licencijos prašymus gali teikti ir komandų vadovai, treneriai, gydytojai, mechanikai, vairuotojai.

Lietuvos dviračių plento čempionate techninį/komandos automobilį vairuojantys asmenys privalo turėti UCI licenciją.

Kur galiu atsiimti UCI licenciją?

Licenciją galima atsiimti Vilniuje, Žemaitės g. 6-420 arba pasinaudojus kurjerio paslaugomis, kurį užsisakote patys. Atsiimant licenciją patikrinti ar informacija teisinga.

Kam yra perduodami mano licencijos duomenys?

Visų licencijos prašančiųjų informacija elektroniniu būdu federacijos yra perduodama, naudojama ir saugoma Tarptautinėje dviračių sporto federacijoje (UCI). Informacija gali būti perduodama antidopingo organizacijoms, Tarptautiniam sporto arbitražo teismui, UCI teisminėms institucijoms, nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms, jei: tiriamas potencialus UCI taisyklių pažeidimas bei bet kuriuo kitu tikslu, tvarkant asmeninę informaciją teisėtais ir atitinkančiais veiksmai, admistruojant ir valdant dviračių sportą. Dėl asmens duomenų naudojimo/panaikinimo galima kreiptis ir tiesiai į UCI: data.protection@uci.ch. Taip pat, pagal Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Kaip atrodo UCI licencija?