2017 METŲ LIETUVOS BMX DVIRAČIŲ ČEMPIONATAS

2017 METŲ LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS

(17-18 M., 19 M. IR VYRESNIŲ) BMX DVIRAČIŲ ČEMPIONATO

 IR BMX DVIRAČIŲ  „LIETUVOS TAURĖS“ VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Lietuvos BMX (mažųjų dviračių kroso) kroso čempionatas rengiamas siekiant populiarinti BMX sportą, skatinti sportininkus siekti aukštų rezultatų, atrinkti stipriausius dviratininkus į Lietuvos rinktinę, dalyvauti pasaulio ir Europos čempionatuose, pasaulio taurės varžybose ir kitose tarptautinėse varžybose.

II. VARŽYBŲ RENGĖJAI IR VYKDYMAS

 1. Varžybas rengia ir vykdo Lietuvos dviračių sporto federacija kartu su miestų ir rajonų sporto skyriais, sporto centrais, sporto mokyklomis, miestų dviračių sporto federacijomis. Varžybų vyr. teisėjas – D. Armonas, vyr. sekretorius – Daiva Šuškevičienė.

III. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

 1. Lietuvos BMX dviračių (mažųjų dviračių) kroso čempionatas vykdomas 2017 m. liepos 2 d. Šiauliuose „Baltik vairas“ BMX trasoje (J. Jablonskio g. 14).
 2. Varžybų pradžia 12.00 val. Išankstines paraiškas siųsti likus 1 dienai iki varžybų pradžios el. paštu, adresu – smdubysa@gmail.com (Šiauliuose). Papildoma dalyvių registracija varžybų dieną nuo 10.00 val. iki 11.00 val.

IV. DALYVIAI IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

 1. Lietuvos BMX (mažųjų dviračių) kroso čempionate dalyvauja tik Lietuvos sportininkai.  BMX dviračių „Iššūkio taurė“ varžybose gali dalyvauti ir kitų šalių sportininkai. Varžybos vykdomos pagal tarptautines BMX (mažųjų dviračių kroso) varžybų taisykles.
 2. Čempionato  dalyviai skirstomi į šias grupes:

6.1. Ekspertai (jaunimas) – 17-18 metų;

6.2. Ekspertai (elitas, moterys, vyrai) – 19 metų ir vyresni.

 1. „Iššūkio taurės“ varžybų dalyviai skirstomi į šias grupes pagal gimimo diena:

7.1. ,,Ekspertai“ berniukai           – 5-6 m., 7m.,8 m., 9m.,10 m., 11m.,12 m., 13m.,14 m., 15-16 m.

7.2.                       mergaitės       – 10 m. ir jaunesnės, 11-13 m., 14-16 m.

P.S. Su ,,Clips“ pedalais važiuoja 13 metų ir vyresni sportininkai.

7.3. Cruizer – vieną grupė.

P.S. Merginos ,,Cruiser“ grupės nesudaro. Jos rungtyniauja tik ekspertų grupėje.

 1. Pagal keturiuose važiavimuose iškovotų vietų sumą sportininkams nustatoma galutinė vieta. Jei taškų surenkama lygiai, žiūrima kas geriau pasirodė paskutiniame važiavime.
 2. Jei susidaro 9 ir daugiau sportininkų yra vykdomas finalinis važiavimas ir takeliai finale yra renkami pagal pasiektą geresnę vietą sumą važiavimuose. Esant keturiems važiavimams ketvirtas važiavimas vykdomas kartu su finalais.
 3. Tuo pačiu principu yra nustatomi ir „Iššūkio taurė“ varžybų nugalėtojai ir prizininkai.
 4. Čempionato dalyviai jaunimas ir elitas, vyrai varžybose važiuoja (pagal protection) pro liniją.
 5. Sportininkai: čempionate sportininkai skirstomi į važiavimus pagal pajėgumą, atsižvelgiant į pasiektus 2016 m. Lietuvos BMX čempionato rezultatus.

V. APDOVANOJIMAI IR APRŪPINIMAS

 1. Čempionato nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Lietuvos dviračių sporto federacijos medaliais, taurėmis ir diplomais.Moterų ir vyrų nugalėtojai apdovanojami Lietuvos čempiono marškinėlias.
 2. „Lietuvos taurės“ varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Lietuvos dviračių sporto federacijos prizais.
 3. Varžybų rengimo, vykdymo, teisėjų darbo varžybose išlaidas apmoka Lietuvos dviračių sporto federacija. Kitas, su dalyvavimu susijusias išlaidas, apmoka siunčianti organizacija.
 4. PROTESTŲ PADAVIMO TVARKA
 5. Komandos vadovui paduodamas protestų įmoka – 30 eurų mokestį. Jei protestas patenkinamas, pinigai grąžinami.
 6. Protestus nagrinėja ir sprendimus priima vyriausioji teisėjų kolegija.
 7. Protesto padavimo terminas – laike 30 min. po finišo.
 8. ____________________________________

 

Atsakingi už BMX dviračių  varžybų vykdymą šie treneriai:

Šiauliai  Donata Šiaudvytė (8 615) 32156;

Donatas Armonas (8 698) 75698

Pakruojis – Vilius Lopeta (Pakruojis)  (8 642)  22479