2019 M. BMX (MAŽŲJŲ DVIRAČIŲ KROSO) ČEMPIONATO (IKI 16 METŲ) IR I ETAPO LIETUVOS BMX TAURĖS (NUO 17 METŲ IR VYRESNIŲ) VARŽYBOS

TVIRTINU:

                                                                                                Lietuvos dviračių sporto federacijos

                                                                                                Generalinė sekretorė direktorė

                                                                                                Rasa Ališauskienė

 

LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS

2019 M. BMX (MAŽŲJŲ DVIRAČIŲ KROSO) ČEMPIONATO (IKI 16 METŲ) 

I – IV ETAPŲ IR LIETUVOS BMX TAURĖS (NUO 17 METŲ IR VYRESNIŲ) VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 

I.                TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Lietuvos BMX (mažųjų dviračių kroso) kroso čempionatas rengiamas siekiant populiarinti BMX sportą, skatinti sportininkus siekti aukštų rezultatų, atrinkti stipriausius dviratininkus į Lietuvos rinktinę, dalyvauti pasaulio ir Europos čempionatuose, pasaulio taurės varžybose ir kitose tarptautinėse varžybose.

II. VARŽYBŲ RENGĖJAI IR VYKDYMA

 

 1. Varžybas rengia ir vykdo Lietuvos dviračių sporto federacija kartu su miestų ir rajonų sporto skyriais, sporto centrais, sporto mokyklomis, miestų dviračių sporto federacijomis. Varžybų vyr. teisėjas – Šiauliuose D. Šiaudvytė, Pakruojyje V. Lopeta, vyr. sekretorius – D. Karalienė.

III. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

 1. Atviras Lietuvos BMX čempionatas vykdomas keturiais etapais:

I etapas – 2019-05-18, 12,00 val., Šiauliai;

II etapas – 2019-06-01, 12,00 val., Pakruojis;

III etapas – 2019-06-29, 12,00 val., Pakruojis;

IV etapas – 2019-08-31, 11,00 val., Šiauliai.

 1. Išankstines paraiškas siųsti likus 2 dienoms iki varžybų pradžios el. paštu, adresu – daivaasu@gmail.com .
 2. Leidimą dėl dalyvavimo varžybose su gydytojo parašu pateikti varžybų vietoje.

IV. DALYVIAI IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

 1. Atvirame Lietuvos BMX čempionate ir Lietuvos BMX dviračių Taurės varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos sportininkai ir kitų valstybių sportininkai. Varžybos vykdomos pagal tarptautines BMX varžybų taisykles, su „clips“ pedalais leidžiama startuoti berniukams nuo 13 metų, mergaitėms nuo 14 metų.
 2. Čempionato varžybų dalyviai skirstomi į šias grupes:

7.1. Merginos: 10 m. ir jaunesnės (vaikai), 11 – 13 m. (jaunutės); 14 – 16 m. (jaunės). (Mergaitės 13 m. važiuoja su paprastais pedalais).

7.2. Berniukai: <  7 m. (vaikai), 8 m. (vaikai), 9 m. (vaikai), 10 m. (vaikai), 11 m. (jaunučiai), 12 m. (jaunučiai), 13 m. (jaunučiai), 14 m. (jauniai), 15 m. (jauniai), 16 m. (jauniai);

 1. Lietuvos BMX Taurės varžybos: 17 m. ir vyresni.
 2. Merginos: jeigu čempionate nesusidaro merginų grupė, tuomet jos (12 m. ir jaunesnės), gali važiuoti su dviem metais jaunesniais berniukais, o nuo 13 metų su trimis metais jaunesniais berniukais.
 3. Jei grupėje nesusidaro 9 sportininkai yra vykdomi 4 važiavimai. Pagal 4-ose važiavimuose užimtų vietų sumą nustatoma galutinė vieta. Jei surenkama vienoda taškų suma, pirmenybė teikiama tam, kas geriau pasirodė paskutiniame važiavime. Ketvirtas važiavimas vykdomas finalo metu.
 4. Tuo pačiu principu yra nustatomi ir Lietuvos BMX Taurės varžybų nugalėtojai. Jei yra 9 ir daugiau sportininkų, yra vykdomas finalinis važiavimas ir takeliai finale yra renkami pagal pasiektą geresnę vietų sumą važiavimuose.
 5. Pagal trijuose važiavimuose iškovotų vietų sumą, sportininkams nustatoma vieta. Jei taškų surenkama lygiai, žiūrima kas geriau pasirodė paskutiniame važiavime. Ketvirtas važiavimas vykdomas finalo metu. Jei susidaro 9 ir daugiau sportininkų yra vykdomas finalinis važiavimas ir takeliai finale yra renkami pagal pasiektų geriausių vietų sumą važiavimuose. Lietuvos BMX Taurės varžybų dalyviai važiuoja pagal (protection) pro linija.
 6. Sportininkai: čempionate sportininkai skirstomi į važiavimus pagal pajėgumus, atsižvelgiant į 2018 m. Lietuvos BMX čempionato rezultatus. Grupės formuojamos antrame etape. Galutinė vieta nustatoma pagal 3-jų geriausių etapų rezultatus. Esant lygiam taškų skaičiui, žiūrima į paskutinio etapo rezultatus. Sportininkai klasifikuojami dalyvavę nors viename etape. Paskutiniame etape skiriamas koeficientas 1,5. Taškai skaičiuojami pagal tokią taškų skaičiavimo lentelę:
1 vieta 20 taškų
2 vieta 18 taškų
3 vieta 16 taškų
4 vieta 14 taškų
5 vieta 12 taškų
6 vieta 11 taškų
7 vieta 10 taškų
8 vieta 9 taškų
9 vieta 8 taškų
10 vieta 7 taškų
11 vieta 6 taškų
12 vieta 5 taškai
13 vieta 4 taškai
14 vieta 3 taškai
15 vieta 2 taškai
16 vieta 1 taškas

Jeigu grupėje yra 9 dalyviai, už moto važiavimus jiems yra skiriami papildomi taškai:

1 vieta – 3 taškai;

2 vieta – 2 taškai;

3 vieta – 1 taškas.

Jeigu grupėje yra mažiau negu 8 dalyviai, papildomai taškai neskiriami.

Dalyviai važiuoja tokios spalvos numeriais:

WE, ME – baltas numeris, juodi skaičiai;

WJ, MJ – juodas numeris, balti skaičiai;

Challenge klasės vaikinai – geltonas numeris, juodi skaičiai;

Challenge klasės merginos – mėlynas numeris, balti skaičiai;

Cruiser klasės – raudonas numeris, balti skaičiai.

V. APDOVANOJIMAI IR APRŪPINIMAS

 1. Etapo nugalėtojas apdovanojamas prizu ir medaliu, II ir III vietos laimėtojai – medaliais, įsteigtais Lietuvos dviračių sporto federacijos. Čempionato nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Lietuvos dviračių sporto federacijos medaliais bei taurėmis.
 2. Lietuvos BMX Taurės varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Lietuvos dviračių sporto federacijos medaliais ir diplomais.
 3. Dvi dienas prieš čempionatą ar varžybas sporto centro „Dubysa“ BMX (mažųjų dviračių) trasa yra skiriama neatlygintinai panaudai atvykusiems dalyvauti čempionate ar kitose varžybose iš kitų šalių, rajonų ir miestelių, mokyklų ir sporto mokyklų sportininkai ir jų treneriai. Visi gali naudotis trasa susipažinimui, apžiūrai ir treniruotei, vadovaujantis UCI (tarptautinė dviračių sąjunga) reglamentu, kuriame prieš BMX varžybas yra suteikiama teisė dalyviams 2 dienas prieš startą naudotis trasa neatlygintinai susipažinimui ir treniruotėms.
 4. Varžybų rengimo, vykdymo, teisėjų darbo varžybose išlaidas apmoka Lietuvos dviračių sporto federacija. Kitas, su dalyvavimu susijusias išlaidas, apmoka siunčianti organizacija.
 5. PROTESTŲ PADAVIMO TVARKA
 6. Komandos vadovas, paduodamas protestą, įmoka 30 eurų mokestį. Jei protestas patenkinamas, pinigai grąžinami.
 7. Protestus nagrinėja ir sprendimus priima vyriausioji teisėjų kolegija.
 8. Protesto padavimo terminas – laike 30 min. po finišo.

 

Rengėjai                                                                                  Žemaitės g. 6, 03117 Vilnius

Lietuvos dviračių sporto federacija                                        Tel. (8-5) 233 3940, faks. (8-5) 2161300

Generalinė sekretorė- direktorė                                                         El.p.:  info@ldsf.lt

Rasa Ališauskienė

 

Atsakingi už BMX varžybų vykdymą:

Treneris Vilius Lopeta (8 652) 16229

Trenerė Donata Šiaudvytė (8 615) 32156

Treneris Donatas Armonas (8 698) 75698