LIETUVOS (CX) ČEMPIONATAS ir ATVIROS TARPTAUTINĖS DVIRAČIŲ KROSO VARŽYBOS

LIETUVOS (CX) ČEMPIONATO

ir ATVIRŲ TARPTAUTINIŲ DVIRAČIŲ KROSO VARŽYBŲ

NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Lietuvos dviračių kroso čempionato ir atvirų tarptautinių dviračių kroso varžybų (toliau – Varžybos) tikslas yra populiarinti dviračių sportą, skatinti sportininkus ir dviračių mėgėjus siekti aukštų rezultatų, propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
 2. Varžybų uždaviniai yra išaiškinti pajėgiausius dviratininkus, sudaryti sąlygas renginio dalyviams ir svečiams aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 1. Varžybas organizuoja Lietuvos Dviračių Sporto Federacija (toliau – LDSF) ir vykdo asociacija Panevėžio klubas Dviračiai.
 2. Varžybų vyr. teisėjas Saulius Ališauskas
 3. Varžybos vyks 2017 m. spalio 28 d. Kultūros ir poilsio parke (šalia Cido arenos), Panevėžyje.
 4. Varžybų metu vyks Lietuvos dviračių kroso (CX) čempionatas (toliau – Lietuvos čempionatas) ir atviros tarptautinės dviračių kroso (CX ir MTB) varžybos (toliau – tarptautinės varžybos).
 5. Varžybos vykdomos vadovaujantis tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI) ir LDSF reglamentais, šiais nuostatais ir varžybų organizatorių sprendimais.
 6. Varžybos vykdomos grupinių varžybų principu.
 7. Varžybų programa:
09.30 – 10.30 Dalyvių numerių išdavimas starto-finišo vietoje
11:00 Lietuvos CX čempionato startas (40 min. važiavimas)  (Veteranai moterys, jaunės ir jauniai)
12:00 Lietuvos CX čempionato startas (60 min. važiavimas)  (Elitas vyrai ir moterys, veteranai vyrai)
13.20 Atviros tarptautinės dviračių kroso varžybos (CX ir MTB dviračiai)
14.30 Apdovanojimai

III. DALYVIAI IR TRASA

 1. Varžybose dalyviai varžosi šiose grupėse:
Grupė Amžius Ratų skaičius (km)
Lietuvos čempionatas

(tik CX tipo dviratis)

 

Vyrai Elitas Gimę 1998 m. – 1988 m. imtinai, VYR-E Apie 60 min (8 ratai po apie 3 km.)
Moterys Elitas MOT-E
Vyrai Veteranai Gimę 1987 m. ir

vyresni

VET-V
Moterys Veteranės VET-M Apie 40 min (5 ratai po apie 3 km.)
Jauniai V18 Gimę 1999-2000 m. V18E
Jaunės M18 M18E
Atviros tarptautinės dviračių kroso varžybos (CX ir MTB dviračiai) Megėjai Vyrai (CX ir MTB) Gimę 1998 m. ir vyresni MEG-V Apie 40 min (5 ratai po apie 3 km.).
Megėjos Moterys(CX ir MTB) MEG-M
Mėgėjai Vaikinai (CX ir MTB) Gimę 1998 m. ir jaunesni VAIK Apie 40 min (5 ratai po apie 3 km.)
Mėgėjos Merginos (CX ir MTB) MERG
 1. Nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su raštišku tėvų arba globėjų sutikimu, kurį privalo pateikti registracijos (numerio atsiėmimo) starto vietoje metu (sutikimo forma ldsf.lt).
 2. Jei atskirose grupėse išankstinės registracijos metu užsiregistruos 5 ar mažiau dalyvių, Varžybų organizatorių sprendimu, grupės bus apjungiamos atitinkamai su gausesne grupe, nepažeidžiant amžiaus reikalavimų.
 3. Lietuvos čempionate dalyvauja sportininkai, turintys 2017 m. LDSF išduotas dviratininko licencijas. Visi Lietuvos čempionato dalyviai, atsiimdami dalyvio numerius, privalo pateikti 2017 m. LDSF išduotas dviratininko licencijas.
 4. Užsienio elito ir veteranų sportininkai su CX dviračiais gali startuoti kartu su Lietuvos čempionato dalyviais be konkurencijos.
 5. Dviračiais, turinčiais variklį, dalyvauti draudžiama.
 6. CX dviračiai turi atitikti UCI taisykles
 7. Rato ilgis – apie 3 km. Trasa bus pažymėta rodyklėmis ir įspėjamąja juosta.
 8. Tiksli Varžybų trasos schema bus pateikta tinklapyje ldsf.lt nevėliau, kaip likus vienai savaitei iki Varžybų.
 9. Maksimalus dalyvių skaičius – 300. Dalyviai į Varžybas registruojami iš eilės, pagal registracijos datą ir laiką. Užsiregistravusių dalyvių skaičiui pasiekus 300 – dalyvių registracija nutraukiama.

IV. DALYVIŲ REGISTRACIJA IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Dalyviai gali registruotis į Varžybas išankstinės registracijos metu internetu https://dbsportas.lt/lt/varz/2017206 iki 2017 m. spalio 26 d. 24.00 val.
 2. Registruodamasis Varžybose dalyvis privalo nurodyti tikslius savo vardo, pavardės ir gimimo metų duomenis. Lietuviški vardai ir pavardės turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis.
 3. Duomenų pakeitimas ar registracijos metu padarytų klaidų taisymas apmokestinamas 5 eurų duomenų keitimo mokesčiu. Nesumokėjus šio mokesčio apskaitomi nepakeisti duomenys. Tuo atveju, jei dalyviai neteisingai pateikė savo gimimo metų ar lyties duomenis ir dėl to klasifikuoti netinkamoje amžiaus grupėje, jie yra diskvalifikuojami.
 4. Dalyvio starto mokestis mokamas pavedimu
Panevėžio klubas „Dviračiai“

Sąsk. Nr.:, LT 45 7300 0101 5124 7078

Nurodyti dalyvio už kurį registruojamas vardas ir pavardė

 

 1. Registracija galioja ir starto numeris suteikiamas tik sumokėjus starto mokestį iki nurodytos registracijos datos.
 2. Dalyvių starto mokestis skirtas iš dalies padengti Varžybų organizavimo išlaidas. Dalyviams taikomas žemiau nurodytas starto mokestis, priklausomai nuo registravimosi datos:
Data Grupės Dalyvio starto mokestis, EUR
Išankstinė registracija vykdoma https://dbsportas.lt/lt/varz

iki 2017-10-26, 24.00val.

Mėgėjai (tarptautinės varžybos) 5
Lietuvos CX Čempionato dalyviai Nemokamai
Registracija starto vietoje vykdoma

2017-10-28 nuo 09:00 iki 10:00 val.

Vėliau papildoma registracija nevykdoma, tik išduodami numeriai

Mėgėjai (tarptautinės varžybos) 10
Lietuvos CX Čempionato dalyviai Nemokamai
Panevėžio klubas „Dviračiai“
El. paštas: klubasdviraciai@gmail.comTel. Nr. +37068657665Sąsk. Nr.:, LT 45 7300 0101 5124 7078
 1. Registracija galioja ir starto numeris suteikiamas tik sumokėjus starto mokestį iki nurodytos registracijos datos.
 2. Užsiregistravę dalyviai Varžybų starto vietoje gauna vieną dalyvio numerį, kuris turi būti tvirtinamas ant Varžybų dalyvio dviračio vairo ir turi būti aiškiai matomas iš priekio. Dalyvis taip pat gauna laiko matavimo daviklį, kuris tvirtinamas Varžybų organizatorių nurodytu būdu. Po finišo daviklį privaloma grąžinti organizatoriams. Praradus ar negrąžinus daviklio, dalyvis turi sumokėti 30 eurų kompensaciją.
 3. Visi dalyviai registruodamiesi ir sumokėdami starto mokestį patvirtina, kad laikysis Varžybų nuostatų, asmeniškai atsako už savo elgesį, pasekmes, saugumą ir sveikatą.

V. STARTO VIETA IR STARTO PROCEDŪROS

 1. Tiksli Varžybų starto vieta bus paskelbta tinklalapyje www.ldsf.lt.
 2. Varžybos vyks 3 startais, 11:00 ir 12:00 val. startuoja Lietuvos CX čempionato dalyviai, 13:20 val. startuoja tarptautinių varžybų (CX ir MTB dviračiai) dalyviai

VI. VARŽYBŲ EIGA

 1. Visų grupių dalyviai startuoja ir rungtyniauja kartu, tvarka, nurodyta 10-ame punkte.
 2. Varžybų dalyviai turi įveikti jų grupei nurodytą laiko ratų skaičių.
 3. Grupės nugalėtoju tampa greičiausiai nurodytą ratų skaičių įveikęs dalyvis.

VII. NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS, REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

 1. Lietuvos čempionato dalyviai varžosi dėl Lietuvos čempiono titulo. Tarptautinių varžybų grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir prizais.
 2. Rezultatai skelbiami varžybų vietoje finišavus visiems dalyviams ir po varžybų ldsf.lt
 3. Varžybų rezultatus apskųsti varžybų vyr. teisėjui galima po skundžiamo įvykio praėjus ne daugiau kaip 30 minučių ir sumokėjus 30 eurų užstatą, kuris grąžinamas, jeigu skundas yra patenkinamas.
 4. Į apdovanojimų ceremoniją neatvykę dalyviai praranda teisę į iškovotus prizus.

VIII. SAUGUMAS TRASOJE IR DRAUŽIAMI DALYVIŲ/ŽIŪROVŲ VEIKSMAS

 1. Varžybų dalyviams privalomi dviratininko šalmai.
 2. Visi dviračiai privalo būti techniškai tvarkingi, su veikiančiais priekiniais ir galiniais stabdžiais. Dalyvauti Varžybose techniškai netvarkingu dviračiu yra draudžiama. Varžybų teisėjai turi teisę neleisti Varžybų dalyviui startuoti ar diskvalifikuoti Varžybų dalyvį ir jei mano, kad dalyvio dviratis techniškai netvarkingas.
 3. Varžybų dalyviai už saugumą trasoje atsako patys.
 4. Visi Varžybų dalyviai prisiima visišką atsakomybę dėl galimų Varžybų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrenginiais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu Varžybose. Registruodamiesi Varžyboms dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.
 5. Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, ar bet kokia garso atkūrimo įranga, kuri gali trukdyti išgirsti teisėjų ar reguliuotojų nurodymus.
 6. Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo nedelsiant pasitraukti iš trasos ir netrukdyti kitiems dalyviams.
 7. 100 metrų atkarpa už finišo linijos dalyvių finišavimo kryptimi yra lėtėjimo zona. Šioje zonoje kitų dalyvių (išskyrus finišavusius ir lėtėjančius) judėjimas ir yra griežtai draudžiami.
 8. Varžybų dalyviams draudžiama judėti priešinga eismui kryptimi bet kurioje trasos vietoje.
 9. Varžybų žiūrovams ir dalyviams nesirungiantiems Varžybose Varžybų metu draudžiama išeiti į Varžybų trasą ir finišavusių dalyvių lėtėjimo zoną. Žiūrovai stebėti Varžybas privalo žiūrovams skirtose vietose ir/arba greta trasos saugiu atstumu nuo Varžybų trasos krašto.
 10. Tiek Varžybų dalyviams, tiek ir žiūrovams griežtai draudžiama išmesti į Varžybų trasą ar šalia jos bet kokius daiktus ar išpilti bet kokius skysčius.
 11. Pastebėjus Varžybų trasoje kliūtis ar daiktus, kurie gali kelti pavojų Varžybų dalyviams būtina nedelsiant juos saugiai pašalinti, o jeigu to padaryti neįmanoma, informuoti artėjančius dalyvius apie kliūtį. Varžybų žiūrovai atsako už šių nuostatų nesilaikymą ir tyčia ar dėl neatsargumo padaryta žalą dalyviams ar tretiesiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.
 12. Greitosios medicinos pagalbos postas veiks Varžybų starto/finišo vietoje. Kitais neatidėliotinos pagalbos atvejais ir dalyviams ar žiūrovams pastebėjus asmenis kuriems reikia pagalbos būtina skambinti bendrosios pagalbos centrui tel. 112 ir imtis būtinų pirmosios pagalbos suteikimo veiksmų.
 13. Apšilimo ir automobilių parkavimo zonoje autotransporto eismas nebus visiškai ribojamas, todėl apšilimo metu visi dalyviai griežtai privalo laikytis kelių eismo taisyklių.
 14. Varžybų dalyviams draudžiama:
  • sutrumpinti ar kirsti trasą;
  • judėti trasoje su pašalinių pagalba.

IX. DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Varžybų dalyviai pilnai atsako už savo saugumą ir sveikatą. Registruodamiesi jie patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos ir įsipareigoja juos vykdyti.
 2. Dalyvis patvirtina, kad Varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir pasižada laikytis šių nuostatų bei organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ar apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už kelių eismo taisyklių, šių nuostatų, teisėjų ar kitų varžybas aptarnaujančių asmenų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš Varžybų ir diskvalifikuotas.
 3. Pasirašydamas dalyvių registracijos lape,dalyvis patvirtina, jog supranta, kad šios Varžybos yra sporto varžybos su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.
 4. Pasirašydamas dalyvių registracijos lape, dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra jokių medicinos darbuotojų įspėjimų ar draudimų, draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose dviračių Varžybose ar keliančių bet kokių abejonių Varžybų dalyvio sveikatos būkle.
 5. Pasirašydamas dalyvių registracijos lape, dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusių su jo sveikatos ar gyvybės klausimais, taip pat dalyvis prisiima bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose Varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, Varžybų trasos būklę, kontaktų su kitais dalyviais ar bet kokiais trečiaisiais asmenimis, riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl bet kokių trečių asmenų veiksmų.
 6. Pasirašydamas dalyvių registracijos lape, dalyvis įsipareigoja, kad Varžybų metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių, žiūrovų, organizatorių bei bet kokių trečiųjų asmenų gyvybei, sveikatai ar nuosavybei bei gamtinei aplinkai.
 7. Dalyvis privalo susipažinti su Varžybų nuostatais ir trasa, žinoti, kad Varžybų trasoje gali vykti automobilių ar kitų transporto priemonių eismas, įrengti laikinį eismą ribojantys ženklai ir eismą nukreipiantys bei atskiriantys įrenginiai (tvorelės, ženklai, barjerai) ir įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo Varžybose riziką, bei laikytis kelių eismo taisyklių, imtis būtinų priemonių visų eismo dalyvių, kitų Varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.
 8. Teisėjai ir organizatoriai turi teisę pašalinti iš trasos saugos ir kitų šių nuostatų reikalavimų nepaisančius dalyvius. Iš Varžybų pašalintam dalyviui Varžybų dalyvio starto mokesčiai negrąžinami. Jei toks dalyvis liks nepastebėtas Varžybų metu, tačiau bus išaiškintas vėliau, jo rezultatai bus anuliuojami, jis bus diskvalifikuotas.
 9. Teisėjų ar eismo reguliuotojų reikalavimų nepaisantys dalyviai ir žiūrovai atsako už dėl šių reikalavimų nepaisymo kilusias pasekmes vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. O Varžybų organizatoriai niekaip neatsako už tokių dalyvių ar žiūrovų padarytą žalą sau ar tretiesiems asmenims.
 10. Dalyvis atsako už UCI reglamentų, LDSF varžybų nuostatų, šių nuostatų pažeidimus taip, kaip už tai atsako LDSF ar kitos šalies galiojančią licenciją turintys dviratininkas ir už pažeidimus jam gali būti taikomos visos šiame punkte minėtų institucijų taikomos sankcijos, įskaitant pinigines baudas ir diskvalifikavimą.

IX. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS

 1. Varžybų organizatoriai gali atšaukti Varžybas:
  • dėl susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių, arba
  • dėl valstybės institucijų arba kitų asmenų veiksmų dėl kurių Varžybų organizavimas būtų negalimas arba pavojingas, arba
  • dėl itin sunkių oro sąlygų (audra, snygis, neįprastas šaltis, itin intensyvus lietus, perkūnija), kurios keltų didžiulį pavojų dalyvių ir žiūrovų sveikatai
  • jei išankstinės registracijos metu užsiregistruos 50 ar mažiau dalyvių.
 2. Dėl sunkių (nepalankių) oro sąlygų Varžybų organizatoriai gali pakeisti Varžybų distanciją.
 3. Visa informacija apie Varžybų atšaukimą, varžybų distancijos pakeitimus bei informacija apie bet kokius kitus svarbius įvykius skelbiama interneto tinklalapyje ldsf.lt ar Varžybų starto vietoje.