ATVIROS PANEVĖŽIO MIESTO TARPTAUTINĖS JAUNIŲ, JAUNUČIŲ IR VAIKŲ DVIRAČIŲ SPORTO TREKO VARŽYBOS

ATVIROS PANEVĖŽIO MIESTO TARPTAUTINĖS JAUNIŲ, JAUNUČIŲ IR VAIKŲ DVIRAČIŲ SPORTO TREKO VARŽYBOS

 

2019 m. vasario 1 d.

NUOSTATAI

 1. Tikslas ir uždaviniai

Kelti dviratininkų sportinį meistriškumą, išsiaiškinti stipriausius sportininkus. Populiarinti dviračių treko sportą visoje Lietuvoje. Plėtoti draugiškus santykius ir dalintis patirtimi tarp dviračių sporto klubų, sporto gimnazijų, sporto mokyklų bei centrų, taip pat bendradarbiauti su kaimyninių šalių dviratininkais. Gerinti dviračių sporto tarpusavio toleranciją, ugdyti fizinio tobulėjimo poreikį ir sveiką gyvenseną.

 1. Varžybų organizatoriai

Panevėžio sporto klubas ,,El-Eko Sport“

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras

 1. Vieta ir laikas

Varžybos vyks 2019 m. vasario 1 d.  Cido arenoje.

Adresas: Parko g. 12, Panevėžys LT- 37310.

Atvykimas 2019 m. vasario 1 d.  iki 9:30 val. Cido arena, Panevėžys.

Susirinkimas 2019 m. vasario 1 d. 10:00 val. Cido arena, Panevėžys.

Varžybų pradžia  2019 m. vasario 1 d.  11:00 val. Cido arena, Panevėžys.

 1. Varžybų dalyviai

Kviečiami dalyvauti Lietuvos , Latvijos, Suomijos, Lenkijos, Baltarusijos, Estijos, Ukrainos ir kitų šalių dviračių sporto mokyklų, sporto centrų, sporto klubų  sportininkai.

Amžiaus grupės:

Jaunės, jauniai 2001-2002 metų gimimo sportininkai (nesusirinkus amžiaus grupei jaunėms leidžiama startuoti su jaunučiais).

Jaunutės ir jaunučiai 2003 -2004 metų gimimo sportininkai (gali startuoti 2004m.sportininkai su trenerio raštišku leidimu, bet savo amžiaus grupėje galimybės startuoti nebeturės).

Mergytės ir berniukai 2005- 2006 metų gimimo sportininkai (taip pat gali startuoti ir jaunesni tik su trenerio raštišku leidimu).

 1. Rungtys

Komandinis sprintas (jaunės ir jauniai, jaunutės ir jaunučiai, mergaitės ir berniukai).

500m. hitas (jaunės ir jauniai, jaunutės ir jaunučiai, mergaitės ir berniukai).

Omniumas (skračas, tempo rungtis, eliminavimas, grupinės lenktynės dėl taškų) (jaunės ir jauniai, jaunutės ir jaunučiai, mergaitės ir berniukai).

2 km individualus persekiojimas (jaunės ir jauniai, jaunutės ir jaunučiai, mergaitės ir berniukai).

Keirinas (jaunės ir jauniai, jaunutės ir jaunučiai, mergaitės ir berniukai).

 1. Priėmimo sąlygos

Lietuvos sporto klubų, sporto gimnazijų, sporto centrų, sporto mokyklų kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas padengia siunčianti organizacija.

Registracijos paraiškas siųsti iki:

2019 m. sausio 29d. 17:00 val.

Elektroniniu  paštu: eglezablockyte@hotmail.com (paraiška yra patvirtinta gavus atsakymą)

Paraiškoje nurodyti komandinio sprinto komandų sudėtis.

Originalias paraiškas su daktaro patvirtinimu atvežti varžybų dieną. (Neturintiems daktaro patvirtinimo dėl sveikatos, startuoti neleidžiama).

 1. Apdovanojimas

Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais, medaliais ir taurėmis.

 1. Informacijos telefonas.

Eglė Zablockytė, mobilus telefonas +370605983270, elektroninis paštas eglezablockyte@hotmail.com

 1. Preliminari programa 2019 m. vasario 1 d.:

11:00 val. VARŽYBŲ PRADŽIA

Komandinis sprintas:

 1. Jaunės
 2. Jauniai
 3. Jaunučiai
 4. Jaunutės
 5. Mergaitės
 6. Berniukai

Apdovanojami komandinio sprinto nugalėtojai.

500 m. hitas:

 1. Jaunės
 2. Jauniai
 3. Jaunučiai
 4. Jaunutės
 5. Mergaitės
 6. Berniukai

Apdovanojami 500 m. hito rungties nugalėtojai.

Omniumas I skračas:

 1. Jaunės (20ratų)
 2. Jauniai (25 ratų)
 3. Jaunutės (15ratų)
 4. Jaunučiai (20ratų)
 5. Mergytės (10ratų)
 6. Berniukai (15ratų)

Pertrauka

Varžybų pradžia 15:30

Omniumas II tempo rungtis:

 1. Jaunės (20ratų)
 2. Jauniai (25 ratų)
 3. Jaunutės (15ratų)
 4. Jaunučiai (20ratų)
 5. Mergytės (10ratų)
 6. Berniukai (15ratų)

Omniumas III eliminavimas:

 1. Jaunės
 2. Jauniai
 3. Jaunutės
 4. Jaunučiai
 5. Mergytės
 6. Berniukai

Pertrauka 10 min.

Omniumas IV grupinės lenktynės dėl taškų:

 1. Jaunės (40 ratų, 4 tarpiniai finišai)
 2. Jauniai (50 ratų, 5 tarpiniai finišai)
 3. Jaunutės (30 ratų, 3 tarpiniai finišai)
 4. Jaunučiai (40 ratų, 4 tarpiniai finišai)
 5. Mergytės (20 ratų, 4 tarpiniai finišai)
 6. Berniukai (30 ratų, 3 tarpiniai finišai)

Apdovanojami Omniumo rungties nugalėtojai.

Dalyviai startuojantys omniumą (grupines rungtis) gali nevažiuoti visų rungčių, jiems bus skiriama 0 taškų. Bendroji omniumo įskaita skaičiuojama pagal UCI reglamentą. Programa gali keistis, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.

Varžyboms reikalingos 2019 m. licencijos.